FILOSOFI

Mestring - økt selvtillit og motivasjon

Mestringsfølelse gir økt selvtillit og motivasjon, en indre trygghet på seg selv i forhold til egne evner og muligheter

Filosofi

I TurUte fokuserer vi på den enkeltes deltagelse gjennom hele tur/ aktivitetsprosessen. Ved å inkludere barnet/ungdommen i alle faser: planlegging, gjennomføring og evaluering sikrer vi at vi ligger i flytsonen til den enkelte deltaker. Vi erfarer at inkludering ansvarliggjør den enkelte slik at vedkommende evner og vil delta, i tillegg skaper man eierskap til prosjektet som er avgjørende for en god teamspirit. I TurUte legger vi vekt på et helhetlig fenomenologisk menneskesyn inspirert av den franske filosofen Ponty. Kroppen vår er en helhet av tanker, følelser, motorikk og fysologi naturlig integrert med og i verden.

TurUte knytter alle våre aktiviteter rundt ideen om at effekten av fysisk aktivitet, natur og samhold sammen blir større enn summen av den enkelte faktor.

Aktivitet og livskvalitet

Vi vet at mosjon og stimulering av sanseapparatet øker kroppens fysiske egenskaper som styrke, utholdenhet og persepsjon. Samtidig viser forskning at fysisk aktivitet øker blodtilførsel, bedrer myelinisering og utvikler dendritter i kroppens hjerne og nerveceller.

Fysisk aktivitet spiller derfor en viktig rolle for utviklingen av det kognitive apparat som igjen er avgjørende for læring.

Gjennom å bruke friluftsliv som metode for egen læring erfarer vi en økt forståelse av seg selv i et større perspektiv. Slik oppstår ofte et større ønske om sunnhet, trivsel og økt livskvalitet.

Copyright © All Rights Reserved