TURUTE

TurUte er en forkortelse av vår visjon - Tilrettelagt Utvikling og Rehabilitering Ute.

TurUte tilbyr spesielt tilpassede og tilrettelagte turer og aktiviserings tilbud på oppdrag for private og statlige institusjoner.

Hver tur tilpasses den enkeltes problematikk med fokus på aktivt friluftsliv og mestring. Vi som arbeider på TurUte har erfart at opplevelsen av å mestre inviterer til samtale, personlig utvikling og endring.

 

For hvem?

TurUte tilbyr turer for barn, ungdom og voksne. Motivasjonsturer, skjerming, og avlastning for endring av livsvaner er vanlige oppdrag for oss.

Deltakerne kan for eksempel være mennesker med adferdsvansker, rusmisbruk, ADHD, aspergers eller overvektsproblematikk.

Personalet kartlegger fortløpende ungdommen/klienten/deltakeren og dennes motivasjon til deltagelse i aktiviteter og samhandling. Kartlegging kan skje i forhold til utholdenhet, impulsivitet og holdninger i samtale. Dette gjøres i daglig kontakt med oppdragsgiver.

 

Copyright © All Rights Reserved